JKG fortsätter hålla god hygien och säkerhetsavstånd

Höstterminen pågår till och med 6.12.2020. Vårterminen inleds 18.1.2021.

JKG fortsätter hålla god hygien och säkerhetsavstånd, men utan förhandsanmälan och dessa tillägg:

  • antal deltagare anpassas så att säkerhetsavstånd kan hållas enligt utrymmets storlek (minst 2m avstånd)
  • träningen anpassas så att närkontakt kan undvikas (inga parövningar och undvikande av köbildning och täta grupperingar)
  • blanda inte olika grupper med varandra före och efter passet
  • styrelse och ledare stiger åt sidan ifall det blir för trångt
  • passen avslutas 5 minuter tidigare
  • vissa grupper kräver förhandsanmälan till varje pass
  • munskydd används utanför salen före och efter passet samt av ledaren under passet
  • föräldrar väntar utomhus på sina barn, om barnet klarar sig självt in och ut. Föräldrar som följer barn in bär ansiktsmask.

Klä er gärna i utekläder för en gemensam promenad ifall något pass blir fullt. Vi uppmanar liksom tidigare medlemmar att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom och att tvätta händer före och efter passet. Läs direktiv här!

Vi hoppas på förståelse för denna tillfälliga lösning. Vi följer med situationen dagligen med både smittskydd, myndigheter och grenförbund och anpassar oss enligt rekommendationerna.

Förhandsanmälan endast till Familjegymnastik

Dessa grupper kräver förhandsanmälan till varje vecka. Anmälan via formulär (klicka på orangemärkt text) senast 2h före passet. Formuläret går till ledaren, som bekräftar om du fått plats. Även ledare kan anmäla sig, men medlemmar har förtur. De grupper som inte här listade här (se Jumpautbud)  tränar också men kräver inte förhandsanmälan. Samma regler gäller dock för dem.

Ti 18.00-18.30 ONLINE Familjegymnastik 2-4 år   Elin