JKG Årets Ambassadörsförening 2012

JKG utnämndes under Active Expo mässan i Jakobstad sö 7.4 till Årets Ambassadörsförening 2012. JKG var den förening som samlade flest övernattningar till staden. Ett stort tack till Soli Granholm som ansvarar för hotell & logibokningar.