Arla Schwelas ked till Mia

Arla Schwelas minnesked
Vandringspriset för värdefulla, utmärkta insatser under verksamhetsåret 2012 tilldelades den 23.3.2013 under FSG Vårmöte i Helsingfors Mia Högkvist, Jakobstad, för hennes insatser som ordförande i den lokala kommittén inför Gymnastikfesten i Jakobstad.