Anmälan / Ilmoittautuminen Asema 12.4

JKG-JD-0714_14972DSC_6724 

Kutsu Pohjanmaan alueelliselle Voimistelu Asemalle, 12.4.2015 Pietarsaari

Asema on lasten kilpailu, johon jokainen n. 7 – 12-vuotias voimistelija, ryhmä tai yksilö, on tervetullut näyttämään taitojaan! Arviointi on sanallinen ja pohjautuu perusvoimisteluun.

Aika, paikka ja järjestäjä
Su 12.4.2015 klo 12.00  Runeberginsali, Länsiväylä 1, 68630 Pietarsaari
Järjestäjät: Jakobstads Gymnastikförening rf ja Voimisteluliiton Pohjanmaan alue

Asemalle voi osallistua seuraavien lajien valmis- tai vapaaohjelmilla
akrobatiavoimistelu            joukkuevoimistelu
kilpa-aerobic                        rytminen voimistelu
TeamGym                             tanssi- ja esitysohjelmat
telinevoimistelu (hyppy, paavopuomi ja permanto)

Kilpailu- /esiintymisalue
RV voimistelumatto. Telineet esiintymisalueen vieressä. Käytössä hyppy, paavopuomi ja permanto.

Ilmoittautuminen
Tehdään Neptonin kautta 12.3 mennessä.

Rekisteröityneet henkilöt
Lomakkeen täyttöön pääsee alla olevasta osoitteesta:  https://www.jasentieto.fi:443/user/TapahtumaanIlmoittautuminen.aspx?sid=298&TapahtumaID=2387

Rekisteröitymättömät henkilöt
Mikäli lomakkeen täyttäjä ei ole vielä rekisteroitynyt, pääsee alla olevasta osoitteesta rekisteröitymislomakkeeseen, jonka täyttämisen jälkeen sisäänkirjautumalla pääsee suoraan lomakkeen täyttöön: https://www.jasentieto.fi:443/public/Rekisterointi.aspx?sid=298&TapahtumaID=2387

Osallistumismaksut

  • Yksilövoimistelijat, 1 arviointi / voimistelija 12 € / hlö
  • Pienryhmät, 1 arviointi / 2-4 voimistelijaa, 25 € / ryhmä
  • Keskikokoiset ryhmät, 1 arviointi / 5-8 voimistelijaa, 60 € / ryhmä
  • Isot ryhmät, 1 arviointi / 9-19 voimistelijaa, 90 € / ryhmä
  • Suurryhmät, 1 arviointi / 20 tai enemmän voimistelijaa, 100€ / ryhmä

Laskutus ruuasta ja osallistumisesta tapahtuu ennen Asemaa Neptonin kautta suoraan seuran mainitetulle yhteyshenkilölle.

Asemalisenssi
Jokaisella Asemalle osallistuvalla lapsella tulee olla voimassaoleva Asemalisenssi tai vaihtoehtoisesti Voimisteluliiton harraste- tai kilpailulisenssi. Lisenssit voi tilata internetistä http://www.voimistelu.fi/voimistelutoiminta/lajit/kilpailulisenssit-ja-asema-lisen/

Vakuutus
Osallistujia ei ole vakuutettu järjestäjän toimesta. Mikäli osallistujalla on vakuutuksellinen Asemalisenssi  tai lajilisenssi, ei muuta vakuutusta tarvita.  Mikäli on ottanut lisenssin ilman vakuutusta tulee olla joku muu vakuutus, joka kattaa Asemalla sattuneet tapaturmat. Myös Jumppaturva-vakuutus käy.

Arvit
Kilpailusuorituksia arvioivat arvit. Asemalle osallistuvan seuran tulee ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä arvi / arveja, jotka voivat arvioida asemalla!

Ruokailu
Lounas tilataan etukäteen Neptonin kautta, 8 euroa per henkilö. Lounaaseen sisältyy makaroonilaatikko, leipä, juoma ja raaste. Mahdollisista allergioista on hyvä ilmoittaa etukäteen varauksen yhteydessä.

Aikataulu
Tarkempi aikataulu julkaistaan ilmoittautumisajan päätyttyä järjestävän seuran nettisivuilla – www.jkg.fi

Lisätietoja
JKG                                                            SVOLI
Mia Högkvist                                           Tiina Saulila
puh 050-325 9083                                  puh 040 828 2308
mia.hogkvist@purmo.fi                         tiina.saulila@voimistelu.fiOP_liikemerkki_CMYK

 

 

 

 

Inbjudan till Österbottens distrikts Gympastation i Jakobstad 12.4.2015

Stationen är en barntävling, där ca. 7 till 12-åriga gymnaster, grupper eller individer är välkomna att visa sina talanger! Utvärderingen fås i skriftlig forme efter framförandet.

Tid, plats och arrangör
Sön 12.4.2015 kl 12:00 i Runebergssalen, Västerleden 1, 68630 Jakobstad
Arrangörer: Jakobstads Gymnastikförening / JKG rf och FGF Österbottens distrikt

Man kan delta i följande programkategorier:
akrobatik                              truppgymnastik
tävlingsaerobic                    rytmisk gymnastik
TeamGym                             dans och show
redskapsgymnastik (hopp, låg bom, matta)

Tävlingsunderlag
RG gymnastikmatta. Redskapen står bredvid mattan. Hopp, låg bom, matta.

Anmälan
Genom Nepton senast 12.3 via länk nedan.

Registrerade personer
Ni hittar anmälningsblanketten efter att ni loggat in här:  https://www.jasentieto.fi:443/user/TapahtumaanIlmoittautuminen.aspx?sid=298&TapahtumaID=2387

Icke registrerade personer
Om du inte tidigare registrerat dig på JKG-sidan hittar du anmälningsblanketten efter att du registrerat dig här. Du får ett lösenord vid registreringen till din epost. Därefter kan du logga in och anmäla dig till Station 2015.
https://www.jasentieto.fi:443/public/Rekisterointi.aspx?sid=298&TapahtumaID=2387

 

Anmälningsavgifter

• Individuella gymnaster, 1 bedömning / gymnast, 12 € / person

• Små grupper, 1 bedömning / 2-4 gymnaster, 25 € / grupp

• Medelstora grupper, 1 bedömning / 5-8 gymnaster, 60 € / grupp

• Stora grupper, 1 bedömning / 9-19 gymnaster, 90 € / grupp

• Masstrupper, 1 bedömning / 20 eller fler gymnaster, 100 € / grupp

Fakturering via Nepton av mat och deltagande sker före Gympastationen till föreningens nämnda kontaktperson.

Licens
Varje barn måste ha en giltig licens för Gympastation eller alternativt Gymnastikförbundets tävlingslicens. Licenser kan beställas på http://www.voimistelu.fi/voimistelutoiminta/lajit/kilpailulisenssit-ja-asema-lisen/

Försäkring
Deltagarna är inte försäkrade av arrangören. Om du har en licens som täcker försäkring, krävs ingen annan försäkring. Om du har tagit en licens utan försäkring, bör någon annan försäkring som täcker olyckor under tävling tas.  Även Jumppaturva –försäkring fungerar.

Utvärderare
Programmen och framförandet bedöms av utvärderare. Föreningen bör i samband med anmälan meddela vilken / vilka utvärderare som kan delta i bedömningen under stationen.

Mat
Lunch kan beställas i förväg via Nepton, 8 euro per person. I lunchen ingår makaronilåda, bröd, dryck och rivna morötter. Eventuella  allergier informeras om i förväg.

Tidtabell
En mer detaljerad tidplan kommer att publiceras efter anmälan på föreningens hemsida – www.jkg.fi

Mer info
JKG                                                            SVOLI
Mia Högkvist                                           Tiina Saulila
puh 050-325 9083                                 puh 040 828 2308
mia.hogkvist@purmo.fi                        tiina.saulila@voimistelu.fi