Disco träningar inför Jakobsdagar

Disco gruppen (led. Mikaela Kurula) tränar inför Jakobsdagar 18.7 kl.14 och 20.7 kl.18 i Övre salen Idrottsgården.