Dansskolorna tränar tillsammans onsdagar kl 17:30

Eftersom Dansskola 4-6 år och Dansskola 6-8 år kommer att uppträda med samma program på Danssagan Tusen och en natt, kommer de att, fram till Danssagan 31.1-1.2.2020, träna tillsammans onsdagar kl 17:30 i Oxhamns skola.
Dock kommer Nicole fortsättningsvis att dra sin timme som vanligt för 6-8 åringar kl 18:15 i Oxhamns, för de som inte har möjlighet att delta kl 17:30.