COVID-19 Info för ledare

  • Kom inte till träningen om du är sjuk eller förkyld!
  • Informera deltagarna om medlemsreglerna gällande COVID-19.
  • Ta ej emot sjuka eller förkylda gymnaster på passet! 
  • Se till att gymnasterna tvättar händerna före och efter passet.
  • Avsluta passet 5 minuter innan utsatt tid så att gymnasterna hinner avlägsna sig innan nästa grupp kommer, och så att det finns tid att torka av eventuella redskap.
  • Planera timmarna så att det går att hålla avståndet – undvik parövningar.
  • Om redskap används, torka/tvätta av dem efter passet. Vuxna deltagare torkar själva av sina redskap.
  • Om passet som du deltar i blir för fullt, så ger styrelsemedlemmar och ledare i första hand plats åt betalande medlemmar. Lilla rummet kan också användas som träningsutrymme i Övre salen om det blir trångt i salen.
  • Ställ upp som vikarie om någon annan ledare blir sjuk.
  • Var noggrann med deltagarlistan. Vi bör kunna meddela vilka som deltagit. Det att man sätter namnet på listan betyder inte att man måste betala. Man får fortsättningsvis pröva på ett par gånger.