JKG Kärnvärden: SUND

JKG Kärnvärden: SUND

Motion & Hälsa, Utmärkelser
"Att vara sund betyder för mig en välbalanserad livsstil, med lagom av allt, såväl psykiskt som fysiskt. En välbalanserad kost (och att du kan unna dig något ohälsosamt ibland). Mångsidig motion och att man inser sömnens betydelse. Att vara social, men också kunna vara ensam och reflektera över sig själv." Så säger Carola Sundberg, dansare och motionär i JKG och mottagare av utmärkelsen Årets Sund 2019. "Att vara sund betyder också att man vågar prova på nya saker, att man kan utmana sig själv. Människan mår bra av att få känna en tillhörighet, vara en del av något större sammanhang. Att vara del i en förening är en styrka, ett skyddsnät som kan ta emot och stödja i svåra och besvärliga situationer. Det är viktigt att vi inte lämnas ensamma. JKG…
Read More
SPORTLOVSKAMPANJ: KOM MED TILL HALVA AVGIFTEN!

SPORTLOVSKAMPANJ: KOM MED TILL HALVA AVGIFTEN!

Motion & Hälsa
Hann du inte med från starten i januari? Välkommen med nu istället! Från och med vecka 10 (2 mars 2020) kan du delta till halva terminsavgiften. JKGs vårtermin fortgår till början av maj. Ordinarie terminsavgifter hittar du här. Du anmäler dig som vanligt och skriver ut fullt belopp på räkningen. Du betalar endast halva avgiften och meddelar en av dina gruppledare att du är ny för terminen. Ledaren meddelar vidare till ekonomiansvarig. Välkommen med!
Read More
Höstkampanj: Kom med till halva avgiften!

Höstkampanj: Kom med till halva avgiften!

Motion & Hälsa
Hann du inte med från starten i augusti? Välkommen med nu istället! Från och med vecka 43 (21 oktober 2019) kan du delta till halva terminsavgiften. JKGs hösttermin fortgår till början av december. Ordinarie terminsavgifter hittar du här. Du anmäler dig som vanligt och skriver ut fullt belopp på räkningen. Du betalar endast halva avgiften och meddelar en av dina gruppledare att du är ny för terminen. Ledaren meddelar vidare till ekonomiansvarig. Välkommen med!
Read More
Kraft i åren – Motion för äldre med JKG

Kraft i åren – Motion för äldre med JKG

Motion & Hälsa
Jakobstad ansökte om att få gå med i det 3-åriga mentorprogrammet Kraft i åren med finansiering från social- och hälsovårdsministeriet (2019-2021). Syftet med det riksomfattande programmet Kraft i åren - hälsomotion för äldre är att med hjälp av hälsomotion främja livskvaliteten och möjligheterna att klara sig på egen hand för äldre personer (75+) som bor hemma och har nedsatt funktionsförmåga. Med nedsatt funktionsförmåga avses till exempel förebådande svårigheter att röra sig, begynnande minnessjukdomar eller lindrig depression, vilka kan leda till att personen rör sig mera begränsat och behöver mera hjälp. Hälsomotion har visat sig vara ett effektivt och förmånligt sätt att främja äldre personers välfärd och välbefinnande på bred front. Fastän målgruppen är denna så sprids både intresset och kunskapen också till andra åldersgrupper. Genom programmet Kraft i åren ordnas…
Read More
Om gemenskap och känslan av att höra till

Om gemenskap och känslan av att höra till

Motion & Hälsa
Oftast, när man frågar en JKG:are vad som var bäst med resan, evenemanget, uppvisningen, danssagan, får man ett och samma svar: Gemenskapen. Samma svar får man även under de evenemang Finlands svenska gymnastikförbund ordnar för oss. ”Det är nog den där gemenskapen”. Och säkert hittas samma svar i många olika föreningar och samfund runt omkring oss. Gemenskap är inget att ta för givet. Den byggs fram – långsamt och långsiktigt. Och det är inte alltid lätt att sätta ord på vad som är gemenskap. Ett gemensamt mål, intresse, ämne. Att få tillbringa tid med likasinnade. Att känna sig uppskattad och att känna att man räcker till och duger. Jag tror det är än viktigare idag att hitta dessa gemensamma punkter. Samhället byggs inte längre på starka enskilda individer. För att…
Read More