Hälsopuff i mars!

Hälsopuff i mars!

Motion & Hälsa
Fysisk aktivitet minskar risken för: förtida död, oavsett orsak hjärtkärlsjukdom, t ex högt blodtryck, kärlkramp, hjärtinfarkt,      stroke metabola sjukdomar, tex typ 2 diabetes, fetma, metabola syndromet cancer, t ex tjocktarms- och bröstcancer fall och benbrott, t.ex. höftfraktur psykisk ohälsa, t.ex. demens, depression Även om regelbunden fysisk aktivitet förebygger kronisk sjukdom så kan skador uppstå, framför allt muskuloskeletala men även kardiovaskulära. Generellt kan dock sägas att vinsterna med fysisk aktivitet överväger riskerna fysisk aktivitet av måttlig intensitet är förenad med mycket små risker gradvis ökning av tid och eller intensitet minskar riskerna Fysisk aktivitet har med livsglädje att göra. Man får ut mycket mera av tillvaron om man mår bra. Skaffa en liten reservfond av krafter så blir du inte så trött efter arbetsdagen. Den sittande mänskan är ett stort problem…
Read More