Gymnastikfestmöte 2012

Möten
Ett uppföljningsmöte inför Gymnastikfesten i Jakobstad ordnas söndag 22.8 kl 18.00 vid Idrottsgården. Uppföljning av föregående protokoll samt fastställande av Gymnastikfestslogo.
Read More