Barndansteatermöte 2.11

Barndansteater möte sö 2.11 kl 18.15-19.00 vid Idrottsgården. Alla ledare med!

Vi kollar igenom musik & upplägg!