Barn och ungdomar behöver röra på sig

Vi lever ett allt mer bekvämt liv och rör oss allt mindre. Då barns och ungas fysiska aktivitet har minskat och deras kondition har försämrats har också deras fysiska förutsättningar att klara av vardagliga utmaningar försvagats.

 

Följande rekommendationer ges om skolelevers fysiska aktivitet:

  • Alla 7–18-åringar bör röra på sig åtminstone 1–2 timmar per dag på ett mångsidigt och åldersanpassat sätt.
  • Att sitta över två timmar i sträck bör undvikas.
  • Att tiden vid bildskärm (tv, dator osv.) bör vara högst två timmar per dag.

 

Move!  är ett nationellt datainsamlings- och responssystem som används för att mäta den fysiska funktionsförmågan hos elever i årskurs 5 och 8  (ingår i Grundskolans nya läroplan).  

 

I Move! – mätningen ingår sex delområden: 1. Uthållighet  2. Styrka 3. Snabbhet 4. Rörlighet   5. Balans 6. Motoriska grundfärdigheter.

Move-systemets målsättning är att i första hand hjälpa eleven och barnets familj att förstå den fysiska funktionsförmågans koppling till elevens hälsa och ork, det dagliga välbefinnandet och skolgången. Avsikten med systemet är att uppmuntra till eget ansvarstagande för att upprätthålla den fysiska funktionsförmågan. Alla barn behöver inte idrotta, men alla behöver röra på sig.

Genom uppföljningssystemet får eleven, vårdnadshavarna, skolhälsovården samt lärarna information om elevens fysiska funktionsförmåga, dess koppling till elevens välmående samt också hur den fysiska funktionsförmågan kan främjas.  Utgångspunkten för projektet Move! är därför att fastställa de fysiska utmaningar som nutidens skolelever möter i vardagslivet.

Som en skolelevs fysiska uppgifter i vardagen fastställdes:

  • Att ta sig till skolan gående eller med cykel (minst 5 km).
  • Att lyfta och bära den egna skol- och fritidsutrustningen.
  • Att förebygga skadeverkningar av en stillasittande livsstil: att upprätthålla normal anatomisk rörlighet speciellt i överkroppen och höftböjarna.
  • Att röra sig i trafiken: att iaktta omgivningen och reagera på ett ändamålsenligt sätt.
  • Att röra sig på olika underlag: förmåga att hålla balansen även på halt underlag.
  • Att gå i trappor och röra sig i ojämn terräng.
  • Att röra sig i vatten (att samordna arm- och benrörelserna, uthållighetskondition).

Även det sociala och psykiska välbefinnandet hos barn och unga främjas av att de har motoriska förutsättningar att kunna delta i gemensamma spel och lekar.  För det krävs motoriska grundfärdigheter såsom rörelseförmåga, balansförmåga och koordinativa färdigheter. Dessa är även byggstenar för utvecklandet av en positiv fysisk jag-bild och stödjer därmed den allmänna jag-uppfattningen.

(Källa:https://www.edu./fi/move)

JV_MillaVahtila