Årsmöte lö 7.3

JKG håller Årsmöte lördagen den 7 mars kl 15.00 vid Idrottsgården, mötesrummet II vån.

Stadgeenliga ärenden. Nyval av medlemmar.

Välkommen medlemmar och ledare, hjälpledare och andra!

Styrelsen