Ändringar i JKG schema & Direktiv

JKG följer med grenförbundets och myndigheternas riktlinjer.

ÄNDRINGAR I SCHEMA
Rörelsegläjde, Supernova och IKI Liike jumppa 65+ är inhiberade.

DIREKTIV

Grenförbundets föreningar uppmanas följa myndigheternas rekommendationer. De barn, unga och vuxna som hör till riskgrupper uppmanas undvika deltagande i träning och event. När det gäller minderåriga är det upp till målsman att avgöra om barnet deltar i verksamheten eller inte.
Läs mer på thl.fi

  • Undvik närkontakt och parövningar
  • Tvätta händer före och efter passet
  • Kom inte till ett pass om du känner av en förkylning eller om du tillhör en riskgrupp

JKG uppdaterar informationen efter hand.