Riktlinjer BARN & UNGDOM

Home / Om JKG / Riktlinjer BARN & UNGDOM

JKG blev Sigillförening som första finlandssvenska gymnastikförening 6.12.2009. Sigillet förnyades 2013. År 2018 ersattes sigillet av Finlands Olympiska Kommittés kvalitetscertifikat Tähtiseura, vars kvalitetskriterier har utarbetats i samarbete med gymnastikförbundet SVOLI. JKG auditerades enligt Tähtiseura-kriterierna för barn- och ungdomsverksamheten hösten 2018 och får därmed kalla sig Tähtiseura-förening  och använda den gröna Tähtiseura-logon 3 år framöver.

Tähtiseura-kriterierna för barn och ungdomar innebär följande:

Från intresse till passion

 • Föreningen utför kundnöjdhetsundersökningar riktade till både barnen och ungdomarna samt deras föräldrar och tränare. Resultaten behandlas av styrelsen, och på basen av dessa strävar vi efter att kontinuerligt utveckla verksamheten. 
 • Vi har en positiv och uppmuntrande föreningsanda. 
 • Entusiasmen och glädjen syns i barnens träning.
 • Barn och unga kan påverka beslut som gäller deras egen träning och egna tävlingar.
 • Gruppens spelregler har diskuterats både med barnen och deras föräldrar.

Från mångsidig träning till grenteknik och från fysisk aktivitet till systematisk träning

 • Barnens totala träningsmängd följs upp genom diskussion.
 • Barnen uppmuntras också till träning på eget initiativ.
 • Mångsidighet: barnen uppmuntras att utöva andra idrottsgrenar än gymnastik och dans. Mångsidigheten ska synas också inom varje träningspass. Träningen är välorganiserad och säkerställer att alla kan prestera så bra som möjligt.
 • Föreningen erbjuder träning på olika nivåer så att det ska finnas alternativ för barn som utvecklas olika snabbt och som är olika motiverade. JKG erbjuder tävlingsgrupper inom truppgymnastiken, medan övriga grupper är hobbybetonade.
 • Barn och unga har möjlighet att följa den egna utvecklingen i färdigheter och fysiska egenskaper genom gymnastikpass. 

En sportig livsstil

 • Befrämjande av en sportig livsstil
 • Information om en sportig livsstil
 • Information till föräldrarna om betydelsen av en mångsidig träning och olikheter i barnens utveckling. 
 • Alla vuxna inom verksamheten är förebilder 
 • Antidoping är en förutsättning i vår verksamhet. 

Tävling och träning är utvecklande

 • Både tävling och träning ska vara inspirerande
 • JKG har en egen strategi för truppverksamheten, där vi behandlar tävlingsverksamheten och våra olika tävlingsgrupper och -principer
 • Alla har möjlighet att delta i JKG:s verksamhet
 • Hobbyverksamheten är värdefull

Som ledare säkerställer du att vi uppfyller dessa kriterier bl.a. genom att:

 • Planera passen på förhand så att hela timmen utnyttjas. Minimera väntetider och “dötid” då inget händer. Gör upp en terminsplan innan terminens början och sänd den till malin.muukkonen@gmail.com
 • Se till att alla pass innehåller:
 • – Uppvärmning
  – Uthållighet, styrka, rörlighet eller snabbhet
  – Teknikträning / koordination inom olika områden
  – Avslappning
 • Följa JKG:s  allmänna riktlinjer för verksamheten.
 • Fungera som en förebild för gruppen du leder – tänk på hur du bemöter varje gymnast, hur du klär dig till träningen och vilket språk du använder.
 • Se och uppmuntra varje barn samt betona jämlikhet, tolerans och respekt i gruppen.
 • Göra upp spelregler för och tillsammans med din grupp och se till att både gymnasterna och föräldrarna (om gruppen består av yngre barn) blir informerade om dem.
 • Utnyttja Svolis Gymnastikpass – där kan gymnasten fylla i varefter de lär sig en ny rörelse eller färdighet.
 • Hjälpa barnet att utvecklas fysiskt och motoriskt genom att erbjuda utmaningar och möjlighet att lyckas (och misslyckas).
 • Inspirera och uppmuntra barnen till en aktiv livsstil och egen träning, t.ex. att gå eller cykla själv till träningar och skola istället för bli skjutsad.
 • Erbjuda en alternativ grupp till de barn som av någon anledning inte får lämplig träning i din grupp (för svår, för lätt, brist på motivation).
 • Ta tag i problem genast om sådana uppstår i gruppen. Om det gäller något materiellt eller något i salen skall du kontakta någon i styrelsen.
 • Skaffa en ersättare/vikarie om du av någon anledning inte själv kan hålla ditt pass. Inhibera en timme endast i yttersta nödfall. Om timmen ändå måste inhiberas bör salen avbokas.
 • Informera barn- och föräldrar om kommande träningar, evenemang, uppvisningar och fester. Du kan skriva egna infobrev som du delar ut, informera på hemsidan eller via Facebook genom att meddela ordförande henrika.granholm@gmail.com. Gilla föreningens Facebook-sida och följ vårt Instagram-konto, ansök också gärna om att bli administratör. Du kan också skapa en WhatsApp-grupp för din grupp, säkerställ i så fall att alla barn eller föräldrar hör till gruppen.