Riktlinjer VUXNA

Home / Om JKG / Riktlinjer VUXNA

JKG blev som första finlandssvenska gymnastikförening PRIIMA-förening hösten 2008 och fick sitt certifikat förnyat år 2011 och år 2014. År 2018 ersattes Priima-certifieringen av Finlands Olympiska Kommittés kvalitetscertifikat Tähtiseura, vars kvalitetskriterier har utarbetats i samarbete med gymnastikförbundet SVOLI. JKG auditerades enligt Tähtiseura-kriterierna för vuxenverksamhet hösten 2018 och får därmed kalla sig Tähtiseura-förening och använda den röda Tähtiseura-logon 3 år framöver.

Tähtiseura-kriterierna för vuxna innebär följande:

Ledning och administration: vuxenmotionens principer

 • Föreningen ordnar regelbunden motionsverksamhet för vuxna
 • Åtminstone en del av verksamheten är ledd verksamhet
 • Föreningen har förbundit sig till att utveckla motionsverksamheten för vuxna
 • Föreningen har en (eller flera) ansvarsperson(er) för motionsverksamheten och denna har stöd och resurser för verksamheten

Utövaren i fokus

 • Utövarna görs delaktiga i gruppen och föreningen och har möjlighet att framföra önskemål och behov gällande verksamheten
 • Föreningen erbjuder flexibla möjligheter att delta i verksamheten
 • Föreningen erbjuder grupper för nybörjare eller stöder nybörjare på annat sätt och ser till att det finns möjlighet att utöva motion på olika nivåer.
 • Föreningen erbjuder möjlighet att delta i idrottsevenemang och/eller tävlingsverksamhet
 • Föreningens verksamhet är lätt tillgänglig för utövarna
 • Föreningen har riktlinjer för hur nya utövare välkomnas med i föreningen

Vuxenmotionens mångsidighet

 • Föreningens ledda träningsverksamhet är organiserad i alla grupper
 • De ledda passen är mångsidiga till sitt innehåll och förverkligande
 • De ledda passen befrämjar hälsa och välmående och stöder motionärens helhetsutveckling
 • De ledda passen är både fysiskt och psykiskt säkra
 • I de ledda träningarna anpassas verksamheten  för olika behov enligt möjlighet
 • Föreningen uppmuntrar också till träning på eget initiativ, ensam eller i grupp 

Gemenskap i vuxenmotionen

 • Gemenskapen betonas i alla kvalitetskriterier.

 

Som ledare säkerställer du att vi uppfyller dessa kriterier genom att:

 • Följa JKG:s  allmänna riktlinjer för verksamheten
 • Leva upp till JKG:s kärnvärden Aktiv, Positiv, Sund, Kunnig både i och utanför salen
 • Välkomna nya utövare till dina pass och berätta om var information om JKG:s verksamhet kan hittas (web, Facebook, Insta)
 • Se till att alla pass innehåller:

– Uppvärmning
– Styrketräning/konditionsdel
– Nedvarvning/avslappning

 • Planera passen på förhand så att hela timmen utnyttjas, och med syfte att upprätthålla och stärka en god kondition, och därmed förebygga alternativt rehabilitera fysiska skador. 
 • Erbjuda alternativa rörelser för dem som t.ex. har problem med knän eller rygg, eller olika nivå på rörelserna
 • Inspirera och uppmuntra utövarna till en aktiv livsstil och egen träning, samt informera om JKG:s övriga pass.
 • Skaffa en ersättare/vikarie om du av någon anledning inte själv kan hålla ditt pass. Inhibera en timme endast i yttersta nödfall. Om timmen ändå måste inhiberas bör salen avbokas.
 • Informera utövarna om kommande evenemang, uppvisningar och fester.
 • Sträva efter en god samverkan mellan individerna i gruppen. Vi vill stärka den fysiska, psykiska och sociala hälsan hos våra medlemmar.