JKG Vision 2020

Home / Om JKG / JKG Vision 2020

“Vi är Jakobstads mest livskraftiga idrottsförening – 2020”

jkg-jd-dsc_4852

JKG Vision2020 innebär att:

  • Fysisk aktivitet är en livsstil för oss i Jakobstadsnejden
  • Samarbete är vår styrka
  • JKG gör det möjligt att förbättra medlemmarnas kondition och hälsa under hela livet
  • JKG:s verksamhet står för både kvantitet och kvalitet och bygger jämlikhet, tolerans och respekt
  • JKG:s elitgrupper inom gymnastik och dans håller hög klass både nationellt och internationellt
  • Den viktigaste resursen inom JKG är människorna