Obs! Ingen Yoga fr.o.m. vecka 10!

Home / Ändringar i veckoschema / Obs! Ingen Yoga fr.o.m. vecka 10!

Yoga (torsdagar 19:30) avslutas från vecka 10. Tack till alla som deltagit!