JKG:s barngrupper strävar efter att utveckla grov- och finmotorik, balans, rörlighet, rytm- och taktsinne. Alla grupper passar för pojkar och flickor. Gymnastiken är ett bra komplement till annan typ av idrott och andra intressen. Även förmågan att fungera ihop i grupp och bjuda på sig själv är viktiga element. JKGs verksamhet är kvalitetscertifierad enligt Gympaskolakonceptet och uppfyller kraven för Sigillförening. Deltagaravgiften är 45 euro per termin.

Barngymnastik

barn

17.30 ÖS Gympaskola 4-5 år Annett (Sandra)
18.15 ÖS Gympaskola 6-7 år Annett (Sandra)
17.00 DS Disco & Show fr. 11 år Victoria & Tilda
18.00 DS Disco & Show 8-10 år Lydia & Matilda
Ti 17.15 ÖS Dansakademin 9-11 år Annika
Ti 18.15 ÖS Supernova (fr. 7 år) Camilla
Ti 17.30 VBY Familjegymnastik 2-4 år Elin
Ti 18.15 VBY Familjegymnastik 2-4 år Elin
Ons 17.30 DS Dansskola 4-6 år Johanna N-E (Alva)
Ons 18.15 DS Dansskola 6-8 år Johanna N-E (Julia)
To 17.30 DS Dance & Fun 8-10 år Moa & Ellen

Estetisk truppgymnastik

truppgymnastik

Estetisk truppgymnastik är en mångsidig tävlingssport där man betonar uthållighet, snabbhet, styrka, vighet, centralrörelseteknik, koordination och uttrycksfullhet. Varje rörelse bildar en helhet. Grupperna tränar 2-3 gånger per vecka och deltagarantalet är begränsat. Deltagaravgift 55/65 euro per termin.

Ti 17.00 RET Programträning – Ixia Jenna / Pia S (Tilde W)
Ti 17.00 RÅD Programträning & grenteknik – Wix Erika
Ti 18.00 RÅD Grenteknik & fotteknik – Isadora Rebecca (Tilda)
Ti 18.00 RET Programträning – Mirelle & Minetta Alva & Elin
Ons 17.00 RÅD Programträning & grenteknik – Violetta Sara (Cassandra)
Ons 18.00 RÅD Programträning & grenteknik – Violin Sara (Cassandra)
Ons 19.00 RÅD Programträning & grenteknik – Viola Erika
To 17.30 RÅD Programträning & grenteknik – Viola Erika
To 18.30 RÅD Grenteknik & fotteknik – Ixia Jenna / Pia S (Tilde W)
To 16.45 RET Grenteknik & fotteknik – Mirelle & Minetta Alva & Elin
To 17.30 RET Programträning – Isadora Rebecca
To 18.30 RET Programträning – Glimma Mia
To 19.30 RET Programträning – Gnistra Mia
10.00 DS Grenteknik – Viola, Violetta & Violin Team
11.00 DS Grenteknik – Gnistra, Ixia & Isadora Team
11.00 ÖS Grenteknik – Glimma, Mirelle & Minetta Mia
16.00 ÖS Fotteknik – Gnistra & Glimma Mia