Terminsavgift

Home / Träningsutbud 9.1.2022 / Terminsavgift

OBS! På grund av rådande läge startar ingen verksamhet 9.1.

Vi inväntar som bäst direktiv för barn och ungdomar och hoppas återkomma vecka 2. All verksamhet för över 18-åringar startar först må 24.1.2022. Rörelseglädje startar 3.2.

Du kan pröva på gratis i alla grupper innan du skriver in dig, men om du vill säkerställa en plats bör du anmäla dig på förhand! Anmäl dig till alla de grupper som du regelbundet vill delta i. Passar det någon vecka inte att delta i ditt ordinarie pass, så kan du fritt välja att delta i något annat av våra pass, om plats finns. Max antalet i en sal varierar beroende på salens storlek och gruppens art.*

Terminsavgifter:

Från 50/55 euro per termin, beroende på ålder och antal pass per vecka. Den lägsta avgiften inkluderar terminsavgift och 1 pass i veckan. Varje extra pass kostar 5 till 10 euro extra per termin. En vuxen som deltar 3 gånger i medeltal i veckan betalar 75 euro, vilket blir ett snittpris på 2 euro per gång.

Familjegymnastik: Föräldern anmäler sig som medlem enligt antalet pass/vecka.

Våra pass hålls i Idrottsgården, i Övre salen (ÖS) och Danssalen (DS), samt i Rettig Sport Center (RET) och vissa timmar hålls också i Rådmans (RÅD), Vestersundsby (VBY) skola samt Språkbadsskolan (SPR). Se adresser här.

I terminsavgiften ingår medlemsavgift i JKG, 10 € per verksamhetsår (september 2021-augusti 2022). I och med att du deltar i JKG:s timmar blir du också medlem i föreningen.  Terminsavgiften inkluderar INTE olycksfallsförsäkring för medlemmen.

Schema, passbeskrivningar samt kontaktuppgifter till styrelsen hittas via länkarna.

*Pandemiläget och eventuella restriktioner beaktas även.