JKG fortsätter i små grupper 8.11.2020

Home / Ändringar i veckoschema / JKG fortsätter i små grupper 8.11.2020

JKG fortsätter sin verksamhet fr.o.m söndag 8.11 enligt dessa begränsningar:

 • max 9 vuxna och 1 ledare
 • ungdomar och barn u 20 år kan delta 10 + 10 om grupper hålls helt åtskilda från varandra i salen och möjlighet till avstånd finns
 • medlemmar har förtur före ledare
 • passen avslutas 5 minuter tidigare
 • vissa grupper kräver förhandsanmälan till varje pass. De som hamnar på väntelistan får förtur till följande vecka.
 • munskydd används utanför salen före och efter passet samt av ledaren under passet
 • omklädningsrum och duschrum används inte, men ytterkläder kan placeras där
 • föräldrar väntar utomhus på sina barn, om barnet klarar sig självt in och ut. Föräldrar som följer barn in bär ansiktsmask.
 • hälsokontroll enligt nedan:

Hälsokontroll

Den som deltar i träningen har inte under de senaste 3 dagarna haft något av nedan nämnda symtom:

 • Halsont Ja/Nej
 • Snuva Ja/Nej
 • Hosta Ja/Nej
 • Feber Ja/Nej
 • Förlust av lukt- eller smaksinne Ja/Nej
 • Diarré Ja/Nej
 • Muskelvärk Ja/Nej
 • Huvudvärk Ja/Nej
 • Kartläggning av eventuell exponering Har du nyligen tagit ett COVID-test eller är du i kö till ett COVID-test? JA/NEJ
 • Har du inom de senaste 10 dygnen innan dina symtom varit i närkontakt med någon som bekräftats eller starkt misstänks ha drabbats av coronavirusinfektion: JA/NEJ
 • Har du nyligen mött en person som återvänt till Finland från ett högriskområde och som eventuellt har utsatts för coronavirus: JA/NEJ
 • Om du svarade JA på någon av frågorna – Stanna hemma!

Klä er gärna i utekläder för en gemensam promenad ifall något pass utan förhandsanmälan blir fullt. Vi uppmanar liksom tidigare medlemmar att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom och att tvätta händer före och efter passet. Läs direktiv här!

Vi hoppas på förståelse för denna tillfälliga lösning. Vi följer med situationen dagligen med både smittskydd, myndigheter och grenförbund och anpassar oss enligt rekommendationerna.

Förhandsanmälan

Dessa grupper kräver förhandsanmälan till varje vecka. Anmälan via formulär (klicka på orangemärkt text) senast 2h före passet. Formuläret går till ledaren, som bekräftar om du fått plats. Även ledare kan anmäla sig, men medlemmar har förtur. De grupper som inte här listade här (se Jumpautbud) startar också men kräver inte förhandsanmälan. Samma regler gäller dock för dem.

17.00-18.00 ÖS Total Body & Pulse   Mia

19.00-20.00 ÖS Måndagsmotion   Pia B

Ti 18.00-18.30 ONLINE Familjegymnastik 2-4 år   Elin

Ti 18.30-20.00 RÅD D.A.N.C.E fr 15 år (advanced)   Anna

Ti 19.00-20.00 ÖS Fysiopilates (nybörjare)   Lena

Ti 20.00-21.00 ÖS Fysiopilates (forts.)  Lena

Ti 17.15-18.15 ÖS + BOLL D.A.N.C.E fr 11 år    Annika (Milja) OBS! Fler salar.

Ons 18.45-19.45 BOLL Boxercise    Lina / Annika OBS! Meddela namn på den du kommer att boxas med så att vi ser totalt antal anmälda. Partnern kan delta utan kostnad.

Ons 20.00-21.00 ÖS Show Me fr 15 år (medium/advanced)  Sussie

To 19.00-20.00 ÖS Body Workout Pia-Maria

To 20.00-21.00 ÖS Dansant Workout  Pia N

Lö 10.00-11.00 ÖS Power Hour Johanna/Erica

Till övriga pass (se JKG Träningsschema) krävs ej förhandsanmälan, men om antalet för stort under vecka 46 och fler ej ryms med på plats, lägger vi till anmälan.

 

Dessa grupper gympar på distans med dansuppgifter direkt via ledaren den 5.11 och 12.11. Ingen fysisk träning i Vestersundsby.
To Dansskola 4-6 år Alva
To Dansskola 6-8 år Alva