Riktlinjer BARN & UNGDOM

Home / Om JKG / Riktlinjer BARN & UNGDOM

JKG blev Sigillförening som första finlandssvenska gymnastikförening 6.12.2009. Sigillet förnyades år 2013. Sigillet utfärdas av VALO i samarbete med det finska gymnastikförbundet Svoli, som sätter riktlinjerna för gymnastikföreningarna. Att bli Sigillförening innebär för gymnastikföreningar att man uppfyller 4 olika delområden som ställs av Ung i Finland och det finska gymnastikförbundet Svoli.

1. Ansvarsfördelning

Sigillansvarig, Barn & Ungdomsansvarig:
Annett Gripenberg, 050-538 5504, annett.gripenberg@edu.jakobstad.fi

Kontaktuppgifter till styrelse och ledare inklusive ansvarsområden hittas här.

2. Verksamhetsprinciper

JKG

 • Följer föreningslagen, har nedskrivna riktlinjer befrämjar jämlikhet, tolernas och respekt för alla deltagare oavsett kön, språk, etisk bakgrund och funktionsförmåga.
 • Medlemsavgiften är låg så att alla skall kunna delta utan ekonomiska hinder. Detta gäller även dräkter och material som deltagarna bör inhandla. Större summor (de som överstiger terminsavgiften) diskuteras alltid med föräldrarna.
 • Ordnar gemensamma aktiviteter och fester som t.ex. julfest (december), barndansteater (februari) och vårfest (maj)
 • Samarbetar med alla grupper samt med samarbetspartners (staden Jakobstad, andra idrottsföreningar, förbund och i mån av möjlighet skolor)
 • JKG har avlönade ledare och uppmärksammar årligen ledare samt andra personer som är aktiva i föreningen genom Årets Blomma för Aktiv, Positiv, Sund, Kunnig samt genom Ljusstaken och Årets juniorledare. även priser för de som gått flest gånger på egen tid till motionslådorna.
 • JKG ordnar 1:a hjälp kurs vart tredje år för ledare och har 1:a hjälp lådor i sina utrymmen.

LEDAREN:

 • Fungerar som förebild för gruppen du leder: tänk på hur du klär dig och på det språk du använder
 • Ser till att barn och föräldrar känner till spelreglerna i din grupp
 • Deltar med din grupp i olika evenemang (uppvisningar, fester, teater)
 • Ser och uppmuntrar varje barn och låter barnen medverka i att utveckla verksamheten på lika villkor som vuxna
 • Hjälper till att utveckla barnets självkänsla samt sociala färdigheter; fungera i grupp
 • Är ledare för en glad och entusiastisk grupp
 • Betonar jämlikhet, tolerans och respekt i gruppen

3. Träning, tävling och en sund livsstil

JKG

 • Inspirerar, uppmuntrar och uppmanar till mångsidig och tillräcklig träning: Barn borde röra på sig minst 2 timmar/dag
 • Uppmuntrar och uppmanar grupperna att delta i uppvisningar och tävlingar på deltagarnas nivå
 • Vill att ALLA barn och ungdomar ska ha möjlighet att träna och tävla på sin nivå
 • Ordnar gympastation årligen, där alla barngrupper kan delta. Gruppen får ett skriftligt utlåtande över styrkor – svagheter. Gympastationen ordnas oftast i samband med vårfesten.
 • Informerar barn och föräldrar om hälsobefräjande livsstil (kost, vila, nykterhet, mental hälsa)
 • JKG deltar i trupptävlingar på hobbynivå (harraste eller kilpa). JKGs grupper har även möjlighet att delta i olika danstävlingar.
 • Gör upp Spelregler och informerar föräldrar om dessa.

LEDAREN

 • Ser till att deltagarna i din grupp upplever utmaningar samt att lyckas – misslyckas, genom mångsidig träning av färdigheter
 • Hjälper barnet att utvecklas fysiskt och motoriskt
 • Ger alla deltagare i gruppen en chans att mäta sin utveckling genom att delta i uppvisningar och tävlingar eller Svolis GYMNASTIKPASS
 • Gör upp Spelregler för barn- och ungdomsgrupperna

4. Ledarskap och utbildning

JKG

 • Uppmanar och erbjuder alla ledare utbildning och fortbildning. Alla ledare får grundutbildningen betald, samt minst en fortbildning/år. Plan och genomförande följs upp av Jenna Lindqvist.
 • Utbildningsansvarig: Jenna Lindqvist, jenna.m.lindqvist@hotmail.com
 • Upprätthåller barngymnastikgrupper anpassade för dem som vill träna endast en gång i veckan samt dansakademi och truppgymnastik för dem som vill satsa på att utveckla dansteknik, grundgymnastik och rörlighet med träning flera gånger/vecka.

LEDAREN

 • Förbinder dig till att följa dessa JKG:s riktlinjer för Sigillförening
 • Gör en Terminsplan för verksamheten i din grupp i början av varje termin. Sänd den till annett.gripenberg@edu.jakobstad.fi
 • Ger alla barn en möjlighet till individuell, kunnig och inspirerande handledning.
 • Inspirerar barnen till egen träning och en fysiskt aktiv livsstil
 • Erbjuder en alternativ grupp till de barn som av någon anledning inte får lämplig träning i din grupp. För svår, för lätt, brist på motivation.
 • Stöder barnens motoriska och sportsliga utveckling på ett mångsidigt sätt. Alla pass skall innehålla:
 • – Uppvärmning
  – Uthållighet, styrka, rörlighet eller snabbhet
  – Teknikträning / koordination inom olika områden
  – Avslappning
 • Nyttjar gärna Svolis GYMNASTIKPASS (a´1 euro) där barnet själv kan fylla i sina färdigheter.
 • Problemlösning: Ibland uppstår problem inom gruppen. Ta alltid tag i dessa. Det kan röra sig om allt från ett stökigt barn till ngt matriellt i salen.
 • Vid förhinder: Försök att själv skaffa en ersättare om du blir sjuk eller annars har förhinder. Om du blir tvungen att inhibera en timme bör även ett mejl sändas till mariakaisa.tyni jakobstad.fi senast 2 dgr på förhand. Meddela även ordförande så att hemsidan kan uppdateras med inhiberingen.

5. Information och utvärdering

JKG

 • Informerar om JKG:s verksamhet och evenemang på hemsidan www.jkg.fi , samt på Facebook eller i Whatsapp grupper.
 • Har utsett ansvarspersoner för informationsuppgifter inom JKG
 • Utvärderar verksamheten regelbundet gällande hur barn, ungdom, vuxna och föräldrar upplever andan, kvaliteten, mångsidigheten och rörelseglädjen mm. i föreningen. Vi frågar även upp hur mkt barnen rör på sig totalt och uppmanar till 2h motion per dag.
 • JKG stöder alla medlemmars deltagande i andra föreningar och andra idrottsformer utöver den egna.
 • Ansvarar för ekonomi och administration

LEDAREN

 • Har möjlighet att påverka och ge feedback på JKG:s verksamhet
 • Informerar barn och föräldrar om kommande träningar, evenemang, uppvisningar och fester. Du kan skriva egna infobrev som du delar ut, informera på hemsidan via henrika.granholm@gmail.com eller på ÖT:s minneslista (www.ot.fi/foreningar)
 • Tryck Gilla på JKG Facebooksida samt ansök gärna om att bli administratör
 • Fyller i Deltagarlistor och Händelser till sekreteraren vid terminsslut
 • Kontrollerar att alla medlemmar i din grupp finns anmälda i medlemsregistret.
 • Informerar via hemsidan www.jkg.fi , samt på Facebook eller i Whatsapp grupper. Säkerställ att varje barn eller dess förälder tillhör gruppen.