Riktlinjer VUXNA

Home / Om JKG / Riktlinjer VUXNA

JKG blev som första finlandssvenska gymnastikförening PRIIMA-förening hösten 2008 och fick sitt certifikat förnyat år 2011 och år 2014. Detta innebär:

 1. Ansvarsfördelning

Priima-ansvarig: Pia Nyman, pia.nyman@multi.fi
En vuxenplaneringsgrupp har bildats för att upprätthålla PRIIMA-verksamheten. Den sammankommer 2 ggr per år eller enligt behov.

2. Mångsidig och hälsobefrämjande verksamhet

JKGs utbud för vuxna skall vara mångsidigt och varierande. Det skall finnas utbud för nischgrupper och specialgrupper och all verksamhet skall vara hälsobefrämjande. Detta framgår ur timbeskrivningarna på hemsidan.

Hälsobefrämjande verksamhet innebär för JKG att varje timme innehåller uppvärmning, styrkedel/konditionsdel samt nedvarvning. Alla rörelser har som mål att upprätthålla och stärka en god kondition, och därmed förebygga alternativt rehabilitera fysiska skador. Under varje timme strävar vi efter att ge utövaren en positiv och skön känsla av välbefinnande. Alla är välkomna på våra pass, vi tar avstånd från all typ av diskriminering. Vi strävar efter en god samverkan mellan individerna i gruppen. Vi vill stärka den fysiska, psykiska och sociala hälsan hos våra medlemmar.

JKG ordnar vid behov barnpassning samt grupper för både föräldrar och barn för att befrämja en familjeförenande verksamhet. JKG ordnar Conventions och andra idédagar med ledare utifrån.

3. Utbildning

Föreningen bekostar grundutbildning för dig som är ledare. Meddela alltid Jenna Lindqvist när du gått en kurs. Hon ger även mer info om skolning.

Varje vuxenledare bör ha:
24h grundutbildning = NIVÅ 1

Finlands Svenska Gymnastikförbund www.fsg.fi samt Svoli www.svoli.fi ordnar olika typer av kurser, fortbildning och idédagar. JKG önskar att varje ledare fortbildar sig 1-2 ggr per år och har som målsättning att bekosta dessa.

4. Marknadsföring

Hemsidan innehåller bilder och information som attraherar vuxna. Det finns tillräcklig information för nya medlemmar att våga söka sig till JKG. Även en bra passbeskrivning och info om nivå på gympan. Gör uppdateringar till hemsidan via Henrika Granholm. Även om du är tvungen att inhibera en timme.

Broschyren finns tillgänglig på följande platser: Webben, Idrottsgårdens aula, utanför och i Övre salen, i klubbrummet, hos varje ledare.

5. Samarbete med övriga instanser

JKG är medlem i förbunden FSG och Svoli. JKG samarbetar med följande instanser: Staden Jakobstad, Citygruppen, Pedersöre kommun och en del företag. Vi bjuder även in dessa till JKGs ”jippon”.

6. Verksamhetsmiljö

Styrelsen och vuxenledarna har bekantat sig med och känner igen Säkerhetsdirektiv för föreningar och evenemang.

Vuxengrupperna begränsas genom ett max antal, som varierar mellan olika grupper beroende på salens storlek och redskapens antal.

Medlemmarna är inte försäkrade. Detta framgår ur hemsidan, broschyren, annonsen samt dessa riktlinjer.

Första hjälp kurs ordnas vart tredje år av JKG för alla ledare som inte har sådan utbildning. En Första hjälp låda finns i garderoben och ett register över vad som ingår finns inne i lådan. Första hjälp material finns också tillgängligt i alla salar JKG tränar i. Ta kontakt med Johanna Gripenberg om något saknas. Telefon nummer till Nödcentral samt uppgifter om vart man skall tillkalla nödhjälp finns upphängt på anslagstavlan i Övre salen.

7. Feedback och utvärdering

På JKGs hemsida samt i lådan utanför Övre salen kan man ge feedback. Styrelsen behandlar detta 2-3 ggr per år. JKG gör även webbaserade undersökningar 1-2 ggr per år.

8. Information och organisation

LEDAREN

  • Har möjlighet att påverka och ge feedback på JKG:s verksamhet
  • Informerar om kommande träningar, evenemang, uppvisningar och fester. Du kan skriva egna infobrev som du delar ut, informera på hemsidan via henrika.granholm@gmail.com eller på ÖT:s minneslista
  • Tryck Gilla på JKG Facebooksida samt ansök gärna om att bli administratör
  • Fyller i Deltagarlistor och Händelseblad till sekreteraren vid terminsslut
  • Kontrollerar att alla medlemmar i din grupp finns anmälda i medlemsregistret.