Gympanytt

Home / Gympanytt
Kraft i åren – Motion för äldre med JKG

Kraft i åren – Motion för äldre med JKG

Motion & Hälsa
Jakobstad ansökte om att få gå med i det 3-åriga mentorprogrammet Kraft i åren med finansiering från social- och hälsovårdsministeriet (2019-2021). Syftet med det riksomfattande programmet Kraft i åren - hälsomotion för äldre är att med hjälp av hälsomotion främja livskvaliteten och möjligheterna att klara sig på egen hand för äldre personer (75+) som bor hemma och har nedsatt funktionsförmåga. Med nedsatt funktionsförmåga avses till exempel förebådande svårigheter att röra sig, begynnande minnessjukdomar eller lindrig depression, vilka kan leda till att personen rör sig mera begränsat och behöver mera hjälp. Hälsomotion har visat sig vara ett effektivt och förmånligt sätt att främja äldre personers välfärd och välbefinnande på bred front. Fastän målgruppen är denna så sprids både intresset och kunskapen också till andra åldersgrupper. Genom programmet Kraft i åren ordnas…
Read More
Om gemenskap och känslan av att höra till

Om gemenskap och känslan av att höra till

Motion & Hälsa
Oftast, när man frågar en JKG:are vad som var bäst med resan, evenemanget, uppvisningen, danssagan, får man ett och samma svar: Gemenskapen. Samma svar får man även under de evenemang Finlands svenska gymnastikförbund ordnar för oss. ”Det är nog den där gemenskapen”. Och säkert hittas samma svar i många olika föreningar och samfund runt omkring oss. Gemenskap är inget att ta för givet. Den byggs fram – långsamt och långsiktigt. Och det är inte alltid lätt att sätta ord på vad som är gemenskap. Ett gemensamt mål, intresse, ämne. Att få tillbringa tid med likasinnade. Att känna sig uppskattad och att känna att man räcker till och duger. Jag tror det är än viktigare idag att hitta dessa gemensamma punkter. Samhället byggs inte längre på starka enskilda individer. För att…
Read More

JKG under Jakobs Dagar

Uppvisningar
På Barnens dag söndag 21.7 kl 13 i Skolparken uppträder: Trupp Viola 10-12 år, ledare och koreografi Erika Fellman och Tilda Gripenberg Disco & Show fr 13 år, ledare o. koreografi Lydia Elenius o. Matilda Snellman Trupp Violin och Violetta 8-10 år, ledare och koreografi Sara Nyström och Cassandra Högkvist Trupp Isadora 10-12 år, ledare och koreografi Rebecca Åkerholm På öppningen söndag 21.7 kl 18 i Skolparken uppträder: Trupp Mirelle 14-16 år, ledare och koreografi Elin Mattsson och Alva Åkerholm. Dans från 13 år, ledare och koreografi Anna Backlund. Välkomna! 
Read More
Sommarträningar för truppgymnaster

Sommarträningar för truppgymnaster

Truppverksamhet
Truppgymnasterna tränar måndagar och onsdagar på konstgräsplan vid Idrottsgården under sommaren, med paus vecka 28, 33 och 34. Under 12-åringar tränar kl 10-11 och över 12 kl 11-12. Sommarträningarna är öppna även för nya. JKG kan ej garantera att grupper på rätt nivå hittas till alla till höstterminen, men sommarträningarna är ändå öppna för alla intresserade. Under ledning av Eija Backman kommer det även att hållas rörlighetsträning och muskelvård åt JKG-ledare och truppgymnaster (över 12 år) i ÖS den 6.6, 13.6 och 27.6 kl 18-19. Välkomna på det!
Read More