Vinterkampanj: Halva avgiften!

Vinterkampanj: Halva avgiften!

Ändringar i veckoschema, Motion & Hälsa
Hann du inte med från starten i januari? Välkommen med nu istället! Från och med vecka 10 (4 mars 2019) kan du delta till halva terminsavgiften. JKGs vårtermin fortgår till början av maj. Ordinarie terminsavgifter hittar du här. Du anmäler dig som vanligt och skriver ut fullt belopp på räkningen. Du betalar endast halva avgiften och meddelar en av dina gruppledare att du är ny för terminen. Ledaren meddelar vidare till ekonomiansvarig. Välkommen med!
Read More
Barn, stress och avslappning

Barn, stress och avslappning

Motion & Hälsa
Barns behov av att varva ner ökar. Möjligheterna att göra ingenting finns knappt mera, eftersom många barn och unga ständigt är uppkopplade via mobil, laptop och surfplatta. I mitt arbete som fysioterapeut på barnenheten vid Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad kommer jag i kontakt med barn som visar stressrelaterade symptom. Symptomen kan variera från huvudvärk, magont, insomningssvårighet och motorisk oro. Barnen berättar hur lättlurade föräldrarna är, långt in på morgontimmarna kan man utan föräldrars vetskap gömma telefonen under täcket och chatta med andra. Sedan stiger barnet tidigt upp för att hinna med spel på datorn innan skolan. All den här aktiveringen av främre hjärnhalvan gör att barnets möjlighet till koncentration och samarbete och tid till reflektion minskar. Barnet drabbas av stress. Stress i kroppen gör att vi känner oss jagade.…
Read More
En frisk mun – en frisk kropp

En frisk mun – en frisk kropp

Motion & Hälsa
God munhälsa är en del av den allmänna hälsan. Hälsosamma matvanor och en god munhygien befrämjar munhälsan och förebygger sjukdomar. Det du äter syns även i tänderna. En frisk mun bidrar till en friskare kropp. De vanligaste tand -och munsjukdomarna karies (hål i tänderna) och parodontit (inflammation i tändernas stödjevävnader) är folksjukdomar, som uppstår till följd av infektion. Varannan finländare har en kronisk inflammation av något slag i munnen, ofta helt utan symptom. Vi har alla 300 - 400 olika bakteriearter i vår mun och de trivs ypperligt där, i värme, mörker och med riklig tillgång till näring, med mer eller mindre jämna mellanrum. I motsats till många andra sjukdomar kan munnens infektionssjukdomar till stor del förebyggas med relativt enkla medel. HUR FÖRHINDRA HÅL I TÄNDERNA? REGELBUNDNA MÅLTIDER - ät högst 6…
Read More
Fysisk aktivitet och skolframgång

Fysisk aktivitet och skolframgång

Motion & Hälsa
Att fysisk aktivitet är bra för kropp och själ är sedan länge känt. På senare tid har man kommit underfund med att motion och träning också är bra för vår kognitiva aktivitet: minne, uppmärksamhet samt den allmänna förmågan att behandla information och lösa problem. Forskningen om sambandet mellan fysisk aktivitet och skolframgång har ökat under senare år. Man ser ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och skolframgång i synnerhet i matematiska ämnen. Det finns också ett positivt samband mellan deltagande i idrottsföreningars verksamhet och skolframgång. Enligt läkaren och författaren Anders Hansen (Hjärnstark 2016) finns det få saker som är så viktiga för hjärnan som att vi rör på oss, hjärnan är det organ som stärks mest när vi motionerar. Motion ökar hjärnans volym och aktivitet, speciellt inom de områden i…
Read More
Samspel och samarbete i föreningsliv

Samspel och samarbete i föreningsliv

Motion & Hälsa
Vi människor behöver alla få känna samhörighet med andra och att få delta i en inkluderande verksamhet stärker vårt välbefinnande. Redan från tidig ålder bör barn få delta i frivillig verksamhet med andra barn där struktur och mångsidighet präglar aktiviteterna. Föreningsverksamhet som följer uppgjorda spelregler garanterar verksamhet som gynnar barn och ungas utveckling till självständiga individer, trygga medspelare som inte behöver framhäva sig själv utan förstår att gruppen fungerar bäst och når bäst framgång när alla hjälps åt och strävar efter samstämmighet. Lekfull träning De första lekfulla träningspassen kan för små barn ske i samspel med en förälder och då stöder föräldern barnets anpassning till en grupps aktiviteter; socialt samspel och empati tränas när barnet får en förståelse för andra barns känslor och behov. Med ökad ålder klarar barnet småningom…
Read More