Samspel och samarbete i föreningsliv

Samspel och samarbete i föreningsliv

Motion & Hälsa
Vi människor behöver alla få känna samhörighet med andra och att få delta i en inkluderande verksamhet stärker vårt välbefinnande. Redan från tidig ålder bör barn få delta i frivillig verksamhet med andra barn där struktur och mångsidighet präglar aktiviteterna. Föreningsverksamhet som följer uppgjorda spelregler garanterar verksamhet som gynnar barn och ungas utveckling till självständiga individer, trygga medspelare som inte behöver framhäva sig själv utan förstår att gruppen fungerar bäst och når bäst framgång när alla hjälps åt och strävar efter samstämmighet. Lekfull träning De första lekfulla träningspassen kan för små barn ske i samspel med en förälder och då stöder föräldern barnets anpassning till en grupps aktiviteter; socialt samspel och empati tränas när barnet får en förståelse för andra barns känslor och behov. Med ökad ålder klarar barnet småningom…
Read More
Höstkampanj: Halva avgiften!

Höstkampanj: Halva avgiften!

Ändringar i veckoschema, Motion & Hälsa
Hann du inte med från starten i augusti? Välkommen med nu istället! Från och med vecka 43 (22 oktober 2018) kan du delta till halva terminsavgiften. JKGs hösttermin fortgår till början av december. Ordinarie terminsavgifter hittar du här. Du anmäler dig som vanligt och skriver ut fullt belopp på räkningen. Du betalar endast halva avgiften och meddelar en av dina gruppledare att du är ny för terminen. Ledaren meddelar vidare till ekonomiansvarig. Välkommen med!
Read More
Barn och ungdomar behöver röra på sig

Barn och ungdomar behöver röra på sig

Motion & Hälsa
Vi lever ett allt mer bekvämt liv och rör oss allt mindre. Då barns och ungas fysiska aktivitet har minskat och deras kondition har försämrats har också deras fysiska förutsättningar att klara av vardagliga utmaningar försvagats.   Följande rekommendationer ges om skolelevers fysiska aktivitet: Alla 7–18-åringar bör röra på sig åtminstone 1–2 timmar per dag på ett mångsidigt och åldersanpassat sätt. Att sitta över två timmar i sträck bör undvikas. Att tiden vid bildskärm (tv, dator osv.) bör vara högst två timmar per dag.   Move!  är ett nationellt datainsamlings- och responssystem som används för att mäta den fysiska funktionsförmågan hos elever i årskurs 5 och 8  (ingår i Grundskolans nya läroplan).     I Move! - mätningen ingår sex delområden: 1. Uthållighet  2. Styrka 3. Snabbhet 4. Rörlighet   5. Balans 6.…
Read More
Är du ny i JKG? Det är enkelt och lätt att komma med!

Är du ny i JKG? Det är enkelt och lätt att komma med!

Ändringar i veckoschema, Motion & Hälsa
Du kan komma med i JKG när som helst under terminen! Pröva på gratis som ny i JKG Alla nya personer (och även gamla medlemmar) får pröva på gratis i olika grupper innan hen skriver in sig. Du skriver in dig till föreningen och kan delta valfritt i vilken passande grupp som helst. Någon vecka känner du kanske för Yoga eller Pilates, medan en annan vecka passar bättre för Intervaller och Power Hour. Träna i flera olika grupper Du kan fritt byta mellan grupperna och behöver inte meddela någon om detta. Om du är borta en vecka på grund av resa eller sjukdom och är inskriven för endast 1-2 pass i veckan så kan du gå upp till 4 pass följande vecka. Och om du halvvägs in i terminen märker…
Read More
Intervaller ökar hjärtats kapacitet

Intervaller ökar hjärtats kapacitet

Motion & Hälsa
Med att förbättra sin kondition avses att öka hjärtats förmåga att pumpa runt blod i kroppen. Blodet förser oss med syre och näring. När du tränar intervaller låter du hjärtat arbeta hårdare under korta stunder och på så vis tränar du upp hjärtats kapacitet. Efter ett tag kommer du att märka att samma påfrestning inte längre känns lika tung att utföra. Du blir mindre trött och andfådd – även i vardagen. Varje gång du springer fullt ut, även under kortare perioder, förbättras din hjärtkapacitet. Redan efter några få gånger kommer du att märka att du i samma övning kan hålla en lägre puls än vad du hade tidigare, vilket innebär att även fettförbränningen ökar. Om du önskar bränna kalorier kan du istället för att endast utöva långa, lågintensiva träningspass pröva…
Read More