Gymnastikfestmöte 2012

Möten
Ett uppföljningsmöte inför Gymnastikfesten i Jakobstad ordnas söndag 22.8 kl 18.00 vid Idrottsgården. Uppföljning av föregående protokoll samt fastställande av Gymnastikfestslogo.
Read More

Ledarinfo

Möten
Informationstillfälle för de ledare som ej deltog i träffen den 3 augusti ordnas på nytt sö 22.8 kl 17-18.00 vid Idrottsgården.
Read More