Anmälning

Home / Anmälning

För att kunna anmäla sig till JKG bör man först logga in/registrera sig i programmet. Efter det anmäler man sig och sina barn till rätt medlemskategori och skriver ut sin räkning, vilket samtidigt gör att vi får in uppgifterna i vårt medlemsregister.

Logga in till anmälningsprogrammet HOIKA här >>

Anmälningsinstruktioner

Klicka på länken till medlemsregistret ovan. Om sidan syns på finska, kan du ändra språk i högre övra hörnet.

 1. Välj Registrering.
 2. Fyll i dina personuppgifter (de fält som är märkta med en *stjärna är obligatoriska) och klicka på Registrera.
 3. Du får ett lösenord till den e-postadress som du har uppgett. Logga in genom att klicka på Inloggning i menyn till vänster.
 4. Klicka på Anmälning.

Välj den medlemsgrupp som du tillhör

 • Medlem 0-15 år, 45 euro
 • Medlem 0-15 år, truppgymnastik, 55/65 euro (beroende på grupp)
 • Medlem över 15 år, 1-2 pass/vecka, 60 euro
 • Medlem över 15 år, 3 eller flera pass/vecka, 75 euro

Klicka på Fortsätt till steg 2: Bekräfta anmälningen

 • Skriv ut fakturan genast eller skriv ut den efter att du har fått den till din e-post.  Om du har motionssedlar, lämna in dem till din ledare så fort som möjligt och dra av motsvarande summa från räkningen. Om du har sedlar som täcker hela terminsavgiften kan du alltså lämna räkningen obetald.
 • Avsluta anmälningen.

Anmälning av barn

Om du själv inte är med i JKG:s verksamhet, så anmäler du ditt barn enligt samma procedur som ovan. Lägg gärna förälderns e-postadress, så hittar alla räkningar fram till rätt address. Om medlemmen är minderårig bör du dessutom fylla i vårdnadshavarens namn och telefonnummer.

Om du själv är medlem i JKG, så kan du anmäla ditt barn som en “sub-användare”:

 1. Gå in på Egna uppgifter
 2. Klicka på “Den nya sub-användarens registrering”
 3. Fyll i personuppgifterna
 4. När du ska anmäla barnet till grupperna, klicka på Anmälning och välj vilken användare du vill anmäla.

Välj den medlemsgrupp som barnet tillhör:

 • Medlem 0-15 år, 45 euro
 • Medlem 0-15 år, truppgymnastik, 55/65 euro (beroende på grupp)
 • Medlem över 15 år, 1-2 pass/vecka, 60 euro
 • Medlem över 15 år, 3 eller flera pass/vecka, 75 euro
 • Barn i familjegymnastiken

Klicka på Fortsätt till steg 2: Bekräfta anmälningen

Om du anmäler dig själv och barnet vid samma tillfälle, observera att du måste bekräfta anmälningen skilt för dig själv och för ditt barn! Det skapas en skild faktura för barnet.

 • Skriv ut fakturan genast eller skriv ut den efter att du har fått den till din e-post.
 • Avsluta anmälningen.

Anmälning för reservister /Ilmoittautuminen reserviläisille

Reservister som deltar i denna kurs anmäler sig via denna länk.
Kursen kostar 30 euro.

 

OBS! SPARA ANVÄNDARNAMNET OCH LÖSENORDET FÖR KOMMANDE TERMINER!

Om du får ett felmeddelande i något skede av anmälningsprocessen, vänligen kontakta vår medlemsregisteransvarige.